Souhlas se zpracováním osobních údajů

Díky udělení tohoto souhlasu Vám budeme moci nabídnout produkty a služby dle Vašich potřeb. Dále Vám budeme moci nabídnout zasílání newsletteru s aktuálními nabídkami, slevami a dalšími východami.

Veškeré informace související s ochranou Vašich osobních údajů, jakož i Vaše práva a povinnosti jsou uvedeny v odděleném dokumentu nazvaném „Podmínky ochrany osobních údajů“.

Souhlas je udělován dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (tzv. „obecné nařízení o ochraně osobních údajů“).

Uděluji tímto souhlas společnosti CONT s.r.o., IČO: 28785258, se sídlem Rovná 1705, 549 01 Nové Město nad Metují, jakožto správci osobních údajů, s tím, aby zpracovával (zejména prostřednictvím shromažďování, profilování, vyhodnocování, monitorování a uchovávání, vyhledání, nahlédnutí, použití, zpřístupnění přenosem, aj.) moje osobní údaje, a to za účelem zjištění a vyhodnocení mých potřeb, mého následného oslovení a nabídky produktů a služeb, pravidelného zasílání newsletterů, a to v tištěné formě a/nebo elektronicky.
Osobní údaje, které budou na základě tohoto souhlasu zpracovávány, zahrnují jméno a příjmení (název společnosti), adresa (adresa sídla), IČO, e-mailovou adresu a telefonní číslo.

Tento souhlas uděluji dobrovolně a jsem si vědom toho, že ho mohu kdykoliv odvolat, a to stejným způsobem, kterým jsem jej udělil. Souhlas lze odvolat prostřednictvím e-mailové zprávy zaslané na e-mailovou adresu info@contpro.eu či dopisem zaslaným na adresu Rovná 1705, 549 01 Nové Město nad Metují. Nedojde-li dříve k odvolání souhlasu, jsem srozuměn s tím, že správce údajů bude mnou poskytnuté osobní údaje zpracovávat nejdéle po dobu 3 let od dne jeho poskytnutí.

Rozumím, že v důsledku neudělení nebo odvolání tohoto souhlasu nemusí některé ze správcem údajů nabízených služeb odpovídat mým potřebám. Poskytování služeb na základě uzavřené smlouvy však není udělením tohoto souhlasu podmíněno.

1
US